Nyheter

Alingsåsvägen 5

P g a ett sent inkommet överklagande från Trafikverket angående trafikbuller på tomten för Alingsåsvägen 5, har beslutet om bygglov än en gång skjutits upp på framtiden. Vår förhoppning är nu... Läs mer

Nybyggnation Alingsåsvägen 5

Sandhultsbostäder har nu lämnat in ansökan om bygglov på fastigheten Alingsåsvägen 5 i Sandared. Vi vill bygga ett nytt hus med tre våningar, vind och källare. Vi planerar för 15 lägenheter (8... Läs mer

Alingsåsvägen 5

Sandhultsbostäder har nu rivit fastigheten på Alingsåsvägen 5. Därmed har vi också fortsatt arbetet med att ta fram ett förslag till en ny byggnad på tomten. Vi återkommer när vi har... Läs mer

Ny hemsida för Sandhultsbostäder

Nu har vi kommit i mål med vår nya hemsida där vi presenterar våra fastigheter på ett tydligare sätt. Hemsidan är också responsiv vilket betyder att den anpassar sig efter... Läs mer