Hyreshöjningen klar

Efter förhandling med Hyresgästföreningen har vi kommit överens om att hyran för din bostad kommer att höjas med 0,6% fr o m den 1 januari 2017.