Om Sandhultsbostäder

Sandhultsbostäder är ett kommunalt bolag med uppgift att erbjuda trivsamma och väl utrustade lägenheter i Sandareds kommundel. Styrelsen för bolaget består av lokala politiker med god kännedom om förhållandena i de olika bostadsområdena. Ordförande är Leif Gran (s) Vice Ordf Sofia Sandänger

Sandhultsbostäder har sammanlagt 297 lägenheter på tre orter. I Sandared, som är den största orten, finns 155 av dessa. 68 st av dem är vård- och omsorgsboenden. I Sjömarken finns 96 lägenheter och i Sandhult finns 46 lägenheter, varav 27 st i vård- och omsorgsboende.