Om Sandhultsbostäder

Sandhultsbostäder är ett kommunalt bolag med uppgift att erbjuda trivsamma och väl utrustade lägenheter i Sandareds kommundel. Styrelsen för bolaget består av lokala politiker med god kännedom om förhållandena i de olika bostadsområdena. Ordförande är Kurt Eliasson (s) och vice ordförande är Rune Andersson (m).

Sandhultsbostäder har sammanlagt 235 lägenheter på tre orter. 155 av dessa, varav 68 st i vård- och omsorgsboende, är belägna i Sandared. I Sjömarken finns 36 lägenheter och 44 lägenheter, varav 27 st i vård- och omsorgsboende, i Sandhult.