Uthyrningspolicy för Sandhultsbostäder

Uthyrningspolicy för Sandhultbostäder

Syfte
Säkerställa en enhetlig och transparant uthyrning.

Ansvar
VD

Bostadskö och uthyrning av lägenheter

 • Man ställer sig i bostadskö på vår hemsida. Man får en poäng per dag som man står i kön. Man uppdaterar sin intresseanmälan var sjätte månad för att kvarstå i kön.
 • Köpoängen är personliga och kan inte överlåtas
 • Kontraksinnehavare hos Sandhultbostäder har istället boendepoäng. Det ger en poäng per dag, från avtalets startdatum.

Vi fördelar lägenheter enbart via köpoäng /boendepoäng i bostadskön.

Vi samarbetar med Borås Stad och Migrationsverket. Dessutom har enligt styrelsebeslut Arbetslivsförvaltningen, förtur till var tionde lägenhet.

Särskilda uthyrningsregler
Trygghetsboende
Trygghetsbostäder är lägenheter på Alingsåsvägen 4. För att få en trygghetsbostad ska man ha fyllt 70 år och stå i vår kö för trygghetsboende.

Grundkrav för alla avtalstecknare

 • Man skall ha fyllt 18 år.
 • Man skall inte ha några betalningsanmärkningar de senaste 12 månaderna.
 • Man skall inte ha några hyresskulder, eller andra betydande skulder
 • Man skall ha goda boendereferenser från tidigare hyresvärd.
 • Man skall ha närvarat vid visning av lägenhet innan man erbjuds teckna avtal.
 • Man skall ha en inkomst (brutto) som motsvarar 2 gånger aktuell hyra.

Avtalstyper

 • Tillsvidareavtal för lägenhet, lokal och p-plats. Vid tecknande av avtal förlorar man sina köpoäng och får istället bygga upp boendepoäng från avtalsstarten.

Uppsägningstid för våra avtal.

 • Lägenhet 3 månader, vid dödsfall minst 1 månad
 • Trygghetsboende 3 månader,vid dödsfall minst 1 månad
 • P-plats,1 månad
 • Lokal, enligt hyreskontrakt

Uthyrningspolicy, tagen i AB Sandhultbostäders styrelse 2020-11-23.