Välkommen till Sandhultsbostäder

AB Sandhultsbostäder är ett bostadsbolag som är helägt av Borås stad. Vår uppgift är att främja bostadsförsörjningen i Borås stads västra delar. Vi ska ha ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande storlek, standard och läge. Vi ska uppfattas som ett attraktivt alternativ på bostadsmarknaden.

AB Sandhultsbostäder är självfinansierat genom hyresintäkter. Bolaget erhåller inget ekonomiskt stöd från Borås stad och dess invånare.

AB Sandhultsbostäder äger och förvaltar 297 lägenheter i Sandared, Sandhult och Sjömarken.

Vill du hyra lägenhet eller lokal eller har andra frågor ring gärna på telefonnummer 033-13 36 36 måndag till onsdag kl.9.30-11.30 eller via mail info@sandhultsbostader.se