Sanderöd

Sandhultsbostäder har påbörjat ett stort arbete med att byta ut taket på Sanderökroken 2. Entreprenaden kommer att pågå hela hösten och fortsätta samt färdigställas i maj nästa år. Utbyte av det gamla plåttaket sker till ny plåt i Rheinzink, ett material som håller bortåt hundra år. Dessutom renoveras takfoten, som bitvis är rötskadad, runt om huset.