Profilering av våra fastigheter

Vi har nyligen satt upp nya skyltar med Sandhultsbostäders logga på våra fastigheter. Detta som ett led i profileringen av Sandhhultsbostäder. Vi har också delat ut en ny marknadsföringsbroschyr till samtliga hyresgäster, som vi även kommer att dela ut till blivande hyresgäster och andra intressenter. Vi hoppas att vi med detta klart ska visa vilka fastigheter som är våra och att du, som hyresgäst, ska tycka att detta är positiva insatser för marknadsföringen av vårt bolag!