Nyheter

Profilering av våra fastigheter

Vi har nyligen satt upp nya skyltar med Sandhultsbostäders logga på våra fastigheter. Detta som ett led i profileringen av Sandhhultsbostäder. Vi har också delat ut en ny marknadsföringsbroschyr till samtliga hyresgäster,... Läs mer

Hyreshöjningen klar

Efter förhandling med Hyresgästföreningen har vi kommit överens om att hyran för din bostad kommer att höjas med 0,6% fr o m den 1 januari 2017. Läs mer

Sanderöd

Sandhultsbostäder har påbörjat ett stort arbete med att byta ut taket på Sanderökroken 2. Entreprenaden kommer att pågå hela hösten och fortsätta samt färdigställas i maj nästa år. Utbyte av... Läs mer

Nya lägenheter på Alingsåsvägen 5

Sandhultsbostäder har beslutat att anlita Olofssons Bygg i Borås för att bygga vårt nya hus på Alingsåsvägen 5. Du ser huset på bilden ovan. Schaktningsarbetena kommer att påbörjas i början... Läs mer

Bygglov!

Så har vi då efter en lång process till slut fått bygglov för Alingsåsvägen 5. Om allting löper som vi planerar kommer vi under försommaren 2017 att ha byggt ett nytt... Läs mer

Hyreshöjningen för 2016 klar

Hyresgästföreningen och Sandhultsbostäder är nu överens om 2016 års hyror! Hyrorna kommer att höjas med 0,55% från den 1 januari. Vi kan tyvärr inte få med höjningen på den avi för... Läs mer

Alingsåsvägen 5

P g a ett sent inkommet överklagande från Trafikverket angående trafikbuller på tomten för Alingsåsvägen 5, har beslutet om bygglov än en gång skjutits upp på framtiden. Vår förhoppning är nu... Läs mer

Nybyggnation Alingsåsvägen 5

Sandhultsbostäder har nu lämnat in ansökan om bygglov på fastigheten Alingsåsvägen 5 i Sandared. Vi vill bygga ett nytt hus med tre våningar, vind och källare. Vi planerar för 15 lägenheter (8... Läs mer

Alingsåsvägen 5

Sandhultsbostäder har nu rivit fastigheten på Alingsåsvägen 5. Därmed har vi också fortsatt arbetet med att ta fram ett förslag till en ny byggnad på tomten. Vi återkommer när vi har... Läs mer

Ny hemsida för Sandhultsbostäder

Nu har vi kommit i mål med vår nya hemsida där vi presenterar våra fastigheter på ett tydligare sätt. Hemsidan är också responsiv vilket betyder att den anpassar sig efter... Läs mer