Hyreshöjningen klar!

Årets hyresförhandlingar har resulterat i en hyreshöjning på 2,2% fr o m 2019-04-01. Hyreshöjningen kommer på din nästa hyresavi. I samband med årets hyresförhandlingar har vi också kommit överens med Hyresgästföreningen om att ta ut en avgift på 50 kr/månad för installation av fiber i lägenheterna. Denna höjning sker först efter det att du har fungerande fiber i din lägenhet.