Alingsåsvägen 5

P g a ett sent inkommet överklagande från Trafikverket angående trafikbuller på tomten för Alingsåsvägen 5, har beslutet om bygglov än en gång skjutits upp på framtiden. Vår förhoppning är nu att beslut ska fattas i Samhällsbyggnadsnämnden den 17 december. Vi återkommer med information därefter.