Målning Göteborgsvägen 9

Just nu pågår ommålning av husen på Göteborgsvägen 9 i Sjömarken!

Entreprenaden delas upp i två delar. Husen 9 A, G - H samt 9 B - C färdigställs under hösten om vädret står oss bi. Resten av husen kommer att målas under våren nästa år.

Vi hoppas att vi i och med detta kommer att få ett lyft för miljön för de boende i området!