Ny VD

 

Hej. 

Mitt namn är Mikael Henrysson och jag har tillträtt som ny VD den 1 augusti i år.

Min/Vår målsättning är att försöka upprätthålla det fina arbete som vår avgående,

VD Elisabeth Stenson byggt upp under alla sina år här på företaget och när hon nu har för avsikt att gå i pension vill vi passa på att lyckönska henne med allt som kommer att företas i framtiden

 

Med Vänliga hälsningar Mikael Henrysson.