NY ORGANISATION

Vårt avtal med HSB Göta kommer att upphöra vid årsskiftet och vi tackar bolaget för den här tiden. AB Sandhultsbostäder kommer att sköta detta i egen regi framöver. Detta för att få en bättre kontroll över verksamheten och närmare beslutsvägar i vår organisation Vi ser med spänning och tillförsikt fram emot 2022 och dom mål och tankar vi har inför vår fortsatta utveckling av bolaget. Vi vill även passa på att önska alla våra hyresgäster en God jul och Gott nytt år