Hyreshöjning klar

Årets hyresförhandlingar har resulterat i en hyreshöjning på 1,95% fr om 2020-04-01