Hyreshöjning 2024

Efter förhandlingar med Hyresgästförening höjs hyran hos oss med i genomsnitt 4,1 procent från den 1 april 2024.