Sanderökroken 1

Denna fastighet, som är byggd 1993, är en del av Sanderöds äldreboende. I denna trivsamma byggnad finns plats för 20 demenssjuka personer. För att få en lägenhet i detta boende krävs en biståndsbedömning från Borås stad, telefon nummer 033-35 70 00.

Om Sandared

I Sandared finns ett rikt utbud av samhällsservice. Det finns en stor matvaruaffär, några restauranger samt vårdcentral med apotek. Ett flertal butiker ger centrum en stadslik känsla.

Sandared ligger vid Viaredssjön, vilket gör att det är nära till ett flertal badplatser. För bad under vintern finns ett badhus. I Sandared finns också ett rikt föreningsliv.

Sandareds läge vid järnvägen mellan Borås och Göteborg ger bra förbindelser med de båda städerna. Dessutom finns täta bussförbindelser med Borås och Göteborg. Sammantaget gör detta att kommunikationen till och från samhället är mycket bra.

Sandared är beläget ca 9 km från Borås. Du kommer dit med bil på drygt 10 minuter.