Ekekullen äldreboende

Ekekullens äldreboende inrymmer 27 lägenheter och utgör ett väl fungerande boende för 8 demenssjuka personer. Övriga 19 lägenheter bebos av andra äldre personer som behöver hjälp i sin vardag. För att få en lägenhet i detta boende krävs en biståndsbedömning från Borås stad. Man når ansvarig tjänsteman på telefon nummer 033-35 70 00.

Om Sandhult

Sandhult ligger ca 10 km från Borås på vägen mot Alingsås på länsväg 180. Körtid med bil från Borås är ca 10 minuter. Orten ligger i en lugn och trivsam miljö.