Om Sandhultsbostäder

Sandhultsbostäder är ett kommunalt bolag med uppgift att erbjuda trivsamma och väl utrustade lägenheter i Sandareds kommundel. Styrelsen för bolaget består av lokala politiker med god kännedom om förhållandena i de olika bostadsområdena. Ordförande är Kurt Eliasson (s) och vice ordförande är Rune Andersson (m) .

Det finns många skäl för dig och din familj att hyra en lägenhet av oss. Till dem hör att vår personal och HSBs organisation ger dig all den service som du kan önska dig. Personalen är anställd av HSB som ansvarar för förvaltningen av fastigheterna. 

Sandhultsbostäder har sammanlagt 235 lägenheter på tre orter. 155 av dessa, varav 68 st i vård- och omsorgsboende, är belägna i Sandared. I Sjömarken finns 36 lägenheter och 44 lägenheter, varav 27 st i vård- och omsorgsboende, i Sandhult.